O nama

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

G A R E Š N I C A

Teritorijalnim preustrojem Republike Hrvatske 1993. godine od bivše općine Garešnica nastale su 3 nove općine i to Garešnica , Hercegovac, Berek,  a kasnije i Velika Trnovitica. Nove vatrogasne zajednice općina nastale su novom podjelom iz  vatrogasnog saveza bivše općine Garešnica.

Izborna Skupština nove vatrogasne zajednice općine Garešnica održana je 13. lipnja 1993. godine. 1997. godine Garešnica je dobila status Grada pa je i Zajednica promijenila naziv u VATROGASNU ZAJEDNICU GRADA GAREŠNICA.

Vatrogasna zajednica grada Garešnica danas ima ukupno 17 članica i to 16 DVD-a i Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (JVP).

Dobrovoljna vatrogasna društva organizirana su u 4 (četiri) vatrogasna operativna područja (V O P).

VOP GAREŠNIČKI BRESTOVAC  ima 5 DVD-a i to: BRESTOVAC,  MALI PAŠIJAN, TRNOVITIČKI POPOVAC, VELIKI PAŠIJAN I ZDENČAC.

VOP KAJGANA IMA 4 DVD-a i to: GORNJI ULJANIK, KAJGANA, TOMAŠICA I ULJANIK.

VOP  VUKOVJE IMA 4 DVD-a i to: KANIŠKA IVA, MALO VUKOVJE, ROGOŽA i VELIKO VUKOVJE .

VOP  BRŠLJANICA ima 3 DVD-a i to DIŠNIK, KAPELICA I VELIKA I MALA BRŠLJANICA.

Zajednica danas sveukupno ima 1481 člana  svih kategorija u 16 DVD-a i JVP Garešnica.

Od ukupnog broja ima 16 profesionalnih vatrogasaca, 59 operativnih vatrogasaca u DVD-a, 382 izvršna vatrogasca (361 muški i 21 žena), 73 pričuvna vatrogasca, 197 članova i članica vatrogasnog pomlatka (djece) i mladeži (84 od 6-12 godina i 113 od 12-18 godina), 577 pomažućih (podupirućih) članova, 29 veterana, i  31 počasnog člana kao i  117  vatrogasaca pripravnika bez ispita.

 

 

DUŽNOSNICI ZAJEDNICE  

 

Predsjednik zajednice od 1993. godine do danas je ĐURO PETRIĆ.

Zamjenici predsjednika bili su:

 1. pokojni IVAN DOLOŠIĆ     – od 1993. – 2001. godine
 2. ĐURO PREMUŽIĆ – od 2001. – 2003. Godine
 3. ZVONKO BOSANAC –  od 2003. –   godine
 4. DAMIR HUMLJAN        –  od 2005. –  2007-  godine
 5. DALIBOR KOMUGOVIĆ – od 2007. – do danas

 ZAPOVJEDNICI ZAJEDNICE BILI SU:  

 1. IVAN ĐURIČIĆ  – od    1993.  –  2005.  godine
 2. MARIJO  PALUH, dipl. ing.  – od 2005.  – 10. rujna 2011. Godine
 3. TOMISLAV  KUNJEŠIĆ, dipl. ing.  zapovjednik je od 10. rujna  20011- do danas

ZAMJENICI ZAPOVJEDNIKA ZAJEDNICE BILI SU:

 1. IVAN  ZAVODNIK  – od 1993.  –  2005. Godine
 2. TOMISLAV KUNJEŠIĆ – OD 2005. – 2008. Godine
 3. MIRO MIHATOVIĆ      – od 10 rujna 2011. do danas

Tajnik zajednice od 1993. godine do danas je ZLATKO RONČEVIĆ.

.

 

OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE VATROGASNIH  KADROVA

Zajednica stalno skrbi o osposobljavanju vatrogasnih kadrova tako da smo  u zadnjih 10  godina  osposobili ukupno 132  nova vatrogasca , 110 vatrogasaca  I klase ,  42   vatrogasnih dočasnika  i   30   vatrogasnih dočasnika I  klase  i  94  članice i člana vatrogasne mladeži.

Osposobili smo za protupožarni minimum i 156 djelatnica i djelatnika Osnovnih škola Garešnica, Trnovitički Popovac i Berek kao i Srednje škole „August Šenoa“ u Garešnici.

VATROGASNA OPREMA  I OBJEKTI

Javna vatrogasna postrojba Garešnica   prigodom obilježavanja Dana vatrogasaca 3. svibnja U Kaniškoj Ivi  ustupila je na upotrebu tri stara Vozila i to DVD-u Veliko Vukovje TAM 5500, DVD-u Kajgana Zastavu 8010 I DVD-u Brestovac mali Mercedes sa visokotlačnom pumpom.

Pored ovih vozila u društvima imamo i 14 traktorskih vatrogasnih cisterni sa pripadajućom opremom za gašenje požara.

Dogovorno sa JVP Garešnica  opremamo DVD-a u skladu sa financijskim mogućnostima Zajednice, posebno vodeći računa o opremanju   operativnih vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom .

U ovo krizno vrijeme  za dovršetak  i uređenje postojećih objekata DVD-a Zdenčac, Trnovitički Popovac,Velika Bršljanica i Kajgana kao i izgradnju novih spremišta (DVD Brestovac i Gornji Uljanik)  jednostavno nema dovoljno financijskih sredstava   ni VZG ni grad Garešnica.

 

               I N T E R V E N C I J E  I   D I S L O K A C I J E

U 2012. godini bilo je ukupno 104 intervencije , od čega 73 požara, 40 tehničkih intervencija i 10 ostalih aktivnosti. Interveniralo je ukupno 503 vatrogasca (371 profesionalni i 132 dobrovoljna) koji su proveli na intervencijama ukupno 651 sat sa 192 vozila.

Broj vatrogasnih intervencija iz godine u godinu nam se povećava  tako da je u  zadnjih 5 godina prosjek broja intervencija   84 godišnje što je u odnosu na 2011. godinu povećanje od 61 %.

Tijekom ljetnog razdoblja SVAKE  godine VZG je po zahtjevu glavnog vatrogasnog zapovjednika imala redovnu dislokaciju ljudi   na otoku MLJETU  na koju idu profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, tako je na primjer 2012. godine bilo 5 profesionalnih i 5 dobrovoljnih vatrogasaca.

RAD VATROGASNOG  POMLATKA  I  MLADEŽI

Na području zajednice u  aktivno je radilo i  radi 10 do 15  postrojbi vatrogasnog pomlatka i vatrogasne mladeži ovisno o uzrastu i godinama  i to:

D V D   B R E S T O V A C

 • ženska postrojba vatrogasnog pomladka 6 –  12  godina
 • ženska postrojba vatrogasne mladeži 12 – 16 godin

D V D   V E L I K I  P A Š I J A N

 • ženska postrojba vatrogasnog pomlatka 6- 12 godina

D V D   VELIKO   V U K O V J E

 • muška postrojba vatrogasne mladeži 12 – 16 godina

D V D   KANIŠKA   IVA

 • muška postrojba vatrogasnog pomlatka   6 – 12 godina
 • ženska postrojba vatrogasnog pomlatka  6 – 12 godina

D V D  K A P E L I C A

 • muška postrojba vatrogasne mladeži 12 – 16  godina

D V D  TRNOVITIČKI  POPOVAC

 • muška postrojba vatrogasnog pomlatka 6 – 12 godina
 • ženska postrojba vatrogasne mladeži   12- 16 godina
 • muška postrojba vatrogasne mladeži 12- 16 godina

D V D   U L J A N I K

 • muška postrojba vatrogasnog pomlatka   6- 12 godina

D V D  R O G O Ž A

 • muška postrojba vatrogasnog pomlatka   6-12 godina

DV D  Z DE N Č A C

 • muška postrojba vatrogasnog pomlatka  6 – 12 godina
 • muška postrojba vatrogasne mladeži   12 – 16  godina

Temeljem postignutih rezultata na gradskim natjecanjima   postrojbe  vatrogasnog pomlatka i mladeži naše Zajednice redovito učestvuju  na županijskim natjecanjima  Posebno je uspješna ženska postrojbe DVD-a  BRESTOVAC koja od 1998. Godine redovito učestvuje na državnim natjecanjima hrvatske vatrogasne mladeži i zauzimala je od 6. do 23. mjesta. Od prošle  godine priključila joj se i ženska mladež DVD-a TRNOVITIČKI POPOVAC i obadvije ekipe bile su u kategoriji zlatnih medalja.

Rezultatima mladeži možemo biti vrlo zadovoljni.

DVD Veliko Vukovje  od 2006.organizira godine Memorijalni kup vatrogasne mladeži MIRKO SLAVUJAC , kao trajni spomen na svog dugogodišnjeg zapovjednika i poznatog vatrogasca , Mirka Slavujca. Tako je ove godine bilo 25 postrojbi vatrogasnog pomlatka i mladeži iz 4 županije.

Postrojbe vatrogasnog pomlatka i mladeži učestvuju  i na drugim kupovima,na primjer u IVANSKOJ , BANOVOJ JARUGI i POPOVAČI  u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ženska mladež DVD-a Brestovac, prvakinje Bjelovarsko-bilogorske županije učestvovale su 2003., 2005. i 2011.  na susretima vatrogasne mladeži Republike Slovenije i Republike Hrvatske i bile 2 puta druge i 6.

VZG Garešnica i DVD Brestovac bili su domaćini  Susreta mladeži  Republike Hrvatske i Republike Slovenije 2. lipnja 2007. godine u Garešničkom Brestovcu na kojem je ženska mladež domaćina DVD-a BRESTOVAC zauzela l mjesto.

   VATROGASNE VJEŽBE  I NATJECANJA

Vatrogasna zajednica u suradnji sa J V P Garešnica I DVD BRESTOVAC organizirala je 1996. godine prigodom 50-e obljetnice DVD-a BRESTOVAC vježbu spašavanja osoba iz stambenih zgrada pomoću ljestvi i spusnice.

 1. godine organizirana je vježba gašenja požara i spašavanja povrijeđenih učenika u Osnovnoj školi Garešnica. 2005. i 2007. godine održane su vježbe gašenja požara i spašavanje povrijeđenih zaposlenika u drvnom kombinatu BRESTOVAC.
 1. godine održana je združena vježba pod nazivom UČENIČKI DOM 2010., u gašenju požara, evakuaciji i pružanju prve pomoči učenicima đačkog doma u Garešnici .U vježbi su sudjelovali i Vatrogasci iz VZG Novska i VZO Lipovljani.

Vatrogasna zajednica organizira gradska natjecanja  dogovorno sa VZ Bjelovarsko-bilogorske županije od 1993. godine, svake druge godine. Na natjecanjima učestvuje vatrogasni pomladak , mladež i odrasli vatrogasci i vatrogaskinje. Najbolje ekipe učestvuju na županijskim natjecanjima,  ako se plasiraju i na državnim natjecanjima.Tako je na primjer VZG Garešnica imala 3 natjecateljske postrojbe iz DVD-a Brestovac na državnom natjecanju vatrogasne mladeži i vatrogasaca 2004. godine u Đakovu i Osijeku. ( žensku mladež, žene A i muške B).

U vježbi  VATROGASNI IZAZOV, koja se sastoji od 10 poznatih zadataka i 2 iznenađenja, a izvodi se na području grada Novska i općine Lipovljani iz naše zajednice učestvovale su ekipe sa po 5 članova iz   DVD-a KAJGANA, BRESTOVAC, KAPELICA ,TRNOVITIČKI POPOVAC i VELIKO VUKOVJE.

 

DVD KAJGANA od prošle godine organizira KUP ILOVE , natjecanje u rušenju meta starom ručnom vatrogasnom štrcaljkom, za vatrogasna društva  koja imaju sjedišta uz tok rijeke Ilove od njenog izvora do ušća u rijeku Pakru. Na tom kupu ove godine je  učestvovalo  12   ekipa  iz  3 županije.

DAN VATROGASTVA I OBLJETNICE DRUŠTAVA

Zajednica svake godine obilježava Dan vatrogasaca i našeg zaštitnika Svetog Florijana,  4. svibnja , mimohodom, odlaskom na svetu misu i pokaznim vježbama.

Od 1993. godine značajnije obljetnice bile su:

100-a obljetnica DVD-a Garešnica , koje je nakon par godina poslije prestalo sa radom

1996. godine

-70-a obljetnica DVD-a KAJGANA

– 50-a obljetnica DVD-a BRESTOVAC

 1. godine

– 100-a obljetnica  DVD-a VELIKO VUKOVJE

 1. godine

– 70 – a obljetnica  DVD-a VELIKI PAŠIJAN

 1. godine

– 70-a  obljetnica  DVD-a  Z D E N Č A C

 1. godine

– 80-a obljetnica DVD-a  TOMAŠICA

 1. godine

– 80-a obljetnica DVD-a KAJGANA

– 80-a obljetnica  DVD-a KANIŠKA IVA

– 60-a obljetnica  DVD-a  BRESTOVAC

 1. godine

– 110-a obljetnica DVD-a VELIKO VUKOVJE

 1. godine

– 110-a  obljetnica  DVD-a  ULJAANIK

 1. godine

– 80-a  obljetnica DVD-a TRNOVITIČKI POPOVAC

 1. godine

– 80-a  obljetnica DVD-a  ROGOŽA

 1. godine

– 80-a  obljetnica DVD-a VELIKA I MALA BRŠLJANICA

– 90-a  obljetnica DVD-a  D I Š N I K

DVD KAPELICA obilježilo je 31. kolovoza ove godine 80-u obljetnicu utemeljenja i rada Društva. Na svim obljetnicama  zaslužnim  članovima društava dodijeljena  su odličja i priznanja a  ustanovama, zajednicama, udrugama i pojedincima zahvalnice.

Vatrogasci naše Zajednice svake godine učestvuju u  vatrogasnom hodočašću u MARIJU BISTRICU, zajedno sa drugim vatrogascima iz Republike Hrvatske.

Povodom Dana Grada Garešnice  dodjeljuju se povelje Grada pa su tako uz suglasnost VZG Garešnica dodijeljene Povelje Grada 2001. godine DVD-u BRESTOVAC i 2007. godine DVD-u VELIKO VUKOVJE.

FINANCIRANJE ZAJEDNICE

Zajednica se se svih ovih godina   financira sredstvima iz proračuna grada Garešnica i sredstvima iz premija osiguranja koja su namjenska za opremu i osposobljavanje članova. Štedjeli smo gdje smo mogli, u nabavi veće količine opreme, postojeća vozila  morali smo registrirati i održavati,  osposobljavali smo članove, djelu operativnih vatrogasaca platili smo liječničke preglede, za veći broj liječničkih pregleda nismo imali sredstava, plaćali smo račune za  održavanje opreme , sufinancirali rad DVD-a , i financirali redovne i zajedničke  aktivnosti Zajednice.

U normativnom djelu donijeli smo 2011. godine novi Statut VZG Garešnica  a u 2012. godini i DVD-a dobila su temeljem naputaka Hrvatske vatrogasne zajednice nove statute, koje smo uredno registrirali u skladu sa Zakonom o udrugama. Na kraju recimo  da je svih 16 dobrovoljnih vatrogasnih društva u 2. i 3. mjesecu ove godine održalo izborne skupštine, potvrdilo dosadašnje dužnosnike, neka su izabrala i nove dužnosnike,  i odgovorne osobe ( predsjednika i zapovjednika)koje su registrirane u uredima za opću upravu u Garešnici (14 DVD-a) i Daruvaru (2 DVD-a).

Na kraju ovog prigodnog izvješća zahvaljujemo županiji Bjelovarsko-bilogorskoj, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje,  Vatrogasnoj zajednici županije, gradu Garešnica i njegovim čelnicima na dosadašnjoj potpori, svima dobrovoljnim vatrogasnim društvima, JVP, njihovim čelnicima i članovima , kao i našim kolegama vatrogascima iz susjednih i prijateljskih vatrogasnih zajednica županija, gradova i općina koji su  svojim savjetima i prijedlozima  doprinijeli radu Zajednice u proteklom 20-godišnjem  razdoblju uz  naš tradicijski  vatrogasni pozdrav

VATRU GASI – BRATA SPASI !